do kasy suma: 0,00 zł
Promocje
Mleko modyfikowane NenaBaby 3 - 18 x 400g
Mleko modyfikowane NenaBaby 3 - 18 x 400g

323,00 zł

Cena regularna: 646,00 zł

Najniższa cena: 323,00 zł
szt.
Mleko następne NenaBaby 2 - 18 x 400g
Mleko następne NenaBaby 2 - 18 x 400g

323,00 zł

Cena regularna: 646,00 zł

Najniższa cena: 323,00 zł
szt.
Zestaw dla Wcześniaka - My Little Hero - Boy - blue
Zestaw dla Wcześniaka - My Little Hero - Boy - blue

285,35 zł

Cena regularna: 570,70 zł

Najniższa cena: 285,35 zł
Zestaw dla Wcześniaka - My Little Hero - Girl - pink
Zestaw dla Wcześniaka - My Little Hero - Girl - pink

285,35 zł

Cena regularna: 570,70 zł

Najniższa cena: 285,35 zł
Zestaw wyprawkowy Premium - Little Prince - blue
Zestaw wyprawkowy Premium - Little Prince - blue

293,75 zł

Cena regularna: 587,50 zł

Najniższa cena: 293,75 zł
Polityka prywatności
 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  Celem Polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez KÜGELGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku, ul. Płocka 18A, 87-800 Włocławek NIP: 9562365421, REGON: 387758263, KRS: 0000875249 (dalej: „KÜGELGEN” lub „Administrator”) w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem platformy handlowej oraz powiązanych z nią usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja, przeglądanie ofert i wykonywanie innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez użytkowników z usług sklepu internetowego Nena Baby pod adresem https://nenababy.pl. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład RODO. Nasza Polityka ochrony prywatności podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO. Korzystanie przez Ciebie z usług Nena Baby możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności i Regulaminu sklepu internetowego https://nenababy.pl.
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA
  Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L.2016 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej: „RODO”, informujemy, że:
 3. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest KÜGELGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku, ul. Płocka 18A, 87-800 Włocławek NIP: 9562365421, REGON: 387758263, KRS: 0000875249. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres APOOGEUM Ochrona Danych Osobowych, ul. Wakacyjna 13 87-100 Toruń  lub telefonując pod numer +48 696 473 324
 4. PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA
  Państwa dane osobowej przetwarzane będą w celu:
  1. Zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowania się w związku z jej realizacją. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności dokonania rozliczeń finansowych, wystawienia faktur VAT. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  3. Rozpatrywania reklamacji, skarg oraz dokonywania zwrotów związanych z odstąpieniem od umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z umową lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  5. Rozwijania i monitorowania działalności biznesowej między innymi poprzez analizy i statystyki. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  6. Prowadzenia działań marketingowych polegających między innymi na wysyłaniu Państwu ofert naszych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (oczywiście pod warunkiem, że wcześniej wyrazili Państwo na to zgodę) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  7. Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. CZY TRZEBA PODAĆ DANE OSOBOWE
  Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. Skutkiem ich nie podania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 6. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
  Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych:
  1. Imię i nazwisko lub nazwę
  2. Adres miejsca zamieszkania lub siedziby firmy
  3. Adres dostawy jeśli jest inny niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby firmy
  4. Numer NIP
  5. Numer telefonu
  6. Adres e-mail
  7. Numer rachunku bankowego
   Dane przetwarzane będą zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi umownie.
 7. ŹRÓDŁO DANYCH
  Państwa dane pozyskujemy w pierwszej kolejności bezpośrednio od Państwa w momencie zawierania umowy. Możemy jednak pozyskać Państwa dane ze źródeł ogólnodostępnych takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, Główny Urząd Statystyczny. W przypadku pozyskania danych z innego źródła niż od Państwa poinformujemy Państwa o tym fakcie w ciągu 30 dni od daty pozyskania danych lub przy pierwszym kontakcie jeśli nastąpi wcześniej niż przed okresem 30 dni.
 8. PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
  W niektórych przypadkach gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
  1. Upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora
  2. Firmom którym Administrator zleca usługi – firmy informatyczne, kurierskie (w tym DPD, INPOST, DHL), prawne, księgowe, windykacyjne
  3. Sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami
  4. Bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
  5. Podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych (Przelewy24, PayU, Ecard)
  6. Podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność
 9. OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH
  Jako Administrator jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Administratora i zachowania zasady rozliczalności. Państwa dane będziemy przechowywać przez okres trwania umowy zawartej między Państwem a Administratorem, okres w jakim mogliby Państwo wystąpić z roszczeniami w stosunku do Administratora (okres przedawnienia potencjalnych roszczeń) oraz przez okres tzw. przedawnienia podatkowego. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w celu marketingu produktów i usług do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu cofną zgodę, jeśli przetwarzamy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 10. PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody). Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY
  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl